Lợi ích môi trường của cao su tái chế

Tái chế lốp cao su có nghĩa là hàng triệu lốp xe phế liệu không còn được đổ vào bãi rác, hoặc bị bỏ lại bất hợp pháp trong hồ, lô bị bỏ hoang, dọc theo con đường và trong môi trường sống nhạy cảm. Thay vào đó, hơn 90 phần trăm của những lốp xe này đang được tái chế và tái sử dụng hàng năm.
 
Tái chế giúp tiết kiệm lượng năng lượng ấn tượng, cuối cùng giúp giảm lượng khí thải nhà kính. Ví dụ, tái chế bốn lốp xe làm giảm CO2 khoảng 323 pound, tương đương với 18 gallon xăng.
 
Ví dụ, sử dụng cao su tái chế trong các sản phẩm đúc, tạo ra lượng khí carbon nhỏ hơn đáng kể (gấp 20 lần) so với sử dụng nhựa nguyên chất.