Hạt Cao Su


- Đem lại nhiều lợi ích được kết hợp trong các ứng dụng hiện đại.
- Hàng ngàn lốp xe phế liệu bị vứt bỏ trong bụi rậm và dưới các sông suối mỗi năm, đây là một sự lãng phí tài nguyên, gây hỏa hoạn và là một mối đe dọa tới môi trường.
- Sagama Việt Nam nhằm mục đích biến những lốp xe phế liệu thành một nguồn tài nguyên có giá trị bằng cách tái chế.
- Việc tái chế sẽ làm giảm chất thải và góp phần làm môi trường xanh hơn.
Hạt Cao Su

Hạt Cao Su

- Đem lại nhiều lợi ích được kết hợp trong các ứng dụng hiện đại. - Hàng ngàn lốp xe phế liệu bị vứt bỏ trong bụi rậm và dưới các sông suối mỗi năm, đây là một sự lãng phí tài nguyên, gây hỏa hoạn và là một mối đe dọa tới môi trường.