Cao su tái sinh

Cao su tái sinh: một nguyên liệu sản xuất sản phẩm cao su khác, được sử dụng để làm chi phí sản xuất nhưng vẫn đem lại chất lượng ổn định.
Cao su tái sinh được ứng dụng trong: sản xuất cao su kỹ thuật công nghiệp, cao su kỹ thuật ngành cầu cảng, săm lốp phương tiện đi lại, đế giày,...


Cao su tái sinh

Cao su tái sinh

Cao su tái sinh là lựa chọn phù hợp để trở nên thân thiện với môi trường và góp phần xử lý chất thải