Cao su tái sinh

Cao su tái sinh
Cao su tái sinh: một nguyên liệu sản xuất sản phẩm cao su khác, được sử dụng để làm chi phí sản xuất nhưng vẫn đem lại chất lượng ổn định.
Cao su tái sinh được ứng dụng trong: sản xuất cao su kỹ thuật công nghiệp, cao su kỹ thuật ngành cầu cảng, săm lốp phương tiện đi lại, đế giày,...
Item Standard Unit Test method
Water Content ≤1.20 % GB/T13460-92
Ash ≤15.0 % GB/T13460-92
Acetone extract ≤20.0 % GB/T13460-92
Tensile strength ≥8 MPA GB/T13460-92
Elongation ≥300 % GB/T13460-92
Mooney Ml 40-70   GB/T13460-92
Density ≤1.20   GB/T1232
- Black